Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
 
Nimi: Cursor Oy
Osoite: Kyminlinnantie 6
 
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
 
Nimi: Pasi Järnstedt, Tietohallintopäällikkö
Cursor Oy, 040 190 2596, pasi.jarnstedt@cursor.fi
 
3. Rekisterin nimi
 
Kasvukaista.fi sähköisten palveluiden asiakasrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
•palvelun toteuttaminen,
•asiakastapahtumien varmentaminen,
•markkinointi,
•analysointi ja tilastointi,
•muut vastaavat käyttötarkoitukset.
 
5. Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
•yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
•rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
•asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
•evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
 
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
•suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
•mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 
8. Rekisteröidyn oikeudet
 
Tarkastus- ja oikaisuoikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.
 
Kielto-oikeus
 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
 
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Manuaalinen aineisto
 
Manuaalista aineistoa ei ole.
 
Sähköisesti tallennetut tiedot
 
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.