Strategiatyö

Vetovoima on viihtyvyyttä ja yhteistyötä

Kotkan-Haminan seudulla päivitetään alueen elinkeinotoiminnan kehittämistä ohjaavaa strategiaa. Elinkeinostrategian suuntaviivat ovat hahmottumassa. Pääkaupunkiseudun metropolialueen laajeneminen nähdään suurena mahdollisuutena erityisesti uusien osaajien ja investointien houkuttelun näkökulmasta. Samaan aikaan strategiatyön päivityksessä on noussut esiin haastava kehitystehtävä seudun yhteisöllisyyden ja keskinäisen yhteistyön parantamiseksi.

Haasteisiin vastaamista yhdessä

”Strategia on käytännössä yhdessä tekemistä erilaisten sidosryhmien kesken, kokeiluja ja vahvaa viestintää. Kantavana ajatuksena on se, miten tuodaan innostunut joukko eri sidosryhmiä yhdessä tekemään seudun uutta tulevaisuutta”, kertoo päivitystyötä vetävä Cursorin palvelujohtaja Jouni Eho.

Seudun kehittämisyhtiö Cursor vastaa strategiatyön etenemisestä. Seudun kuntajohdosta ja yritysten edustajista koostuva yhtiön hallitus toimii työn ohjausryhmänä. Seutuvaltuusto hyväksyy elinkeinostrategian kesäkuussa.

Aito teko, rohkea veto -kilpailu on tärkeä osa alueen yhteistyön vahvistamista ja uusien toimintatapojen löytämistä. Palkintovarojen avulla halutaan tukea uusien juttujen syntymistä ja rohkeiden vetojen tekemistä. Tule mukaan!

Kilpailualustana toimii Kasvukaista.fi -ideaportaali.

Kasvukaista kutsuu ideoimaan yhteistä tulevaisuuttamme!

Palvelu tarjoaa mahdollisuuden tuoda esille omia kehitysideoita ja kommentoida toisten ideoita. Mitä suuremmalta joukolta pystytään keräämään ratkaisuehdotuksia avoimiin tehtäviin, sitä suuremmalla todennäköisyydellä ongelmiin löytyy uudenlaisia ratkaisumalleja.

Kasvukaista.fi -palvelu on toteutettu osana kolmen kaupungin yhteistyötä, jolla tehostetaan Kotkan, Helsingin ja Turun mahdollisuuksia hyötyä E18-moottoriväylän (Tukholma-Pietari kehityskäytävä) kasvavista ihmis-, pääoma- ja tavaravirroista. Poikkeuksellista kaupunkiyhteistyötä ovat merkittävästi tukeneet TEM ja LVM. 

 
Lisätietoja strategiatyöstä:

Jouni Eho, 040 190 2527, jouni.eho@cursor.fi

Marjo Luomi, 040 190 2575, marjo.luomi@cursor.fi